Konkurs “San Remo”

 

  Hasłem „San Remo” zapraszam do konkursu mającego na celu promocję bloga pod adresem www.swiatyerby.pl oraz fanpage w serwisie Facebook – www.facebook.pl/swiatyerby. Dodatkowo w konkursie czekają nagrody dla czytelników i fanów Świata Yerby 🙂

Zasady są bardzo proste, a z racji tego, że jest to pierwszy konkurs na blogu, a ja nie mam jeszcze w tym wprawy będzie skierowany do osób posiadających konto na portalu społecznościowym Facebook. Co trzeba zrobić, aby brać udział w konkursie „San Remo”?

1. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś należy polubić fanpage Świat Yerby na Facebook’u pod adresem: https://www.facebook.com/SwiatYerby.
2. Polubić post konkursowy. (Polubienie postu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu)

Poza konkursem zapraszam do zapisania się na stronie bloga do Newslettera, za pomocą którego będziecie otrzymywać na swoją skrzynkę e-mail powiadomienia o nowych wpisach zamieszczanych na blogu lub informacje dotyczące ciekawych promocji czy konkursów związanych z yerba mate.

To Wszystko? Oczywiście! Wśród osób biorących udział w konkursie zostaną przydzielone następujące nagrody:

Nagroda nr 1: opakowanie yerba mate 0.5kg San Remo + rabat -40% na zakup akcesoriów w sklepie importera w serwisie allegro pod nazwą Paraguayan-Mate

Nagroda nr 2: rabat -40% na zakup akcesoriów w sklepie importera w serwisie allegro pod nazwą Paraguayan-Mate

Nagroda dodatkowa: rabat -40% na zakup akcesoriów do yerba mate z Ameryki Południowej u importera Paraguayan-Mate.

Nagroda dodatkowa zostanie przyznana za dodatkową aktywność promującą konkurs wśród fanów yerba mate na portalu Facebook (nie należy spamować i zapraszać osób niezainteresowanych tematyką bloga).

Co mogę kupić za rabat i gdzie?
– Lista przedmiotów, które można zakupić z rabatem -40% znajduje się pod tym adresem: http://allegro.pl/sklep/23654013_paraguayan-mate

Są to m.in. takie akcesoria jak ostatnio bardzo popularny yerbomos, palo santo, dyspensery, yerbery.
Przykłady:
Kupując Palo Santo o wartości 45zł z kodem rabatowym -40% zapłacisz tylko 27zł!
Kupując Palo Santo o wartości 80zł z kodem rabatowym -40% zapłacisz tylko 48zł
Kupując Yerbomos o wartości 95zł z kodem rabatowym -40% zapłacisz tylko 57zł.

To świetna okazja na zakup nowych akcesoriów 🙂

 


 


Regulamin konkursu “San Remo”

1. Organizatorem konkursu jest blog www.swiatyerby.pl prowadzący konkurs pod nazwą “San Remo”

a. Nagrodą główną jest opakowanie yerba mate San Remo 0.5kg plus kod rabatowy -40%. Nagrodą dodatkową jest kod rabatowy -40% na akcesoria do yerba mate do wykorzystania w sklepie prowadzonym w serwisie allegro pod nazwą użytkownika Paraguayan-Mate.

b. Konkurs prowadzony jest w celu promocji bloga pod adresem www.swiatyerby.pl oraz jego fanpage pod adresem www.facebook.pl/swiatyerby

c. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się on w dniu 16.04.2015 r. o godz. 19.30 i trwa do 22.04.2015 r.do godz. 19.00.

d. W   Konkursie nie mogą brać udziału: Fundator,   pracownicy   Fundatora,   Organizator, pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.

e. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w ww. ustawie. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art.919 kodeksu cywilnego.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:

a. Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu, oraz wyrazić zgodę na wzięcie udziału poprzez kliknięcie pod postem konkursowym “Lubię to”

b. Polubić profil na Facebook’u Świat Yerby. Pod adresem www.facebook.pl/swiatyerby

2. Spełnienie tych warunków (określonych w punkcie 1) stanowi zgłoszenie do konkursu.

3. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu.   Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

Nagrody w konkursie i sposób ich przyznania

1. W ramach Konkursu przewidziane są następujące nagrody:

a. Spośród wszystkich biorących udział zostaną wybrane 2 osoby, które kolejno spełniły wszystkie zadania konkursowe. Każdy z laureatów konkursu otrzymuje kod rabatowy w wysokości -40% na akcesoria do yerba mate, do wykorzystania w serwisie aukcyjnym Allegro u sprzedawcy pod nazwą Paraguayan-Mate. Kod ważny jest 31 dni od daty zakończenia konkursu.

b. Nagrodę główną w postaci opakowania yerba mate San Remo 0.5kg oraz kod rabatowy     -40% do wykorzystania na zakupów akcesoriów u sprzedawcy z Allegro o nazwie Paraguayan-Mate.

c. Zgłoszenia nie są zapisywane w żadnej bazie danych.

3. W konkursie zostaną przyznane 2 nagrody główne oraz 1 dodatkowa.

4. Każdy uczestnik konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w czasie trwania konkursu.

Wejście w życie regulaminu konkursu:

Niniejszy regulamin konkursu wchodzi w życie z dniem 16.04.2015r

Ogłoszenie wyników oraz wydanie nagród

1. Zwycięzcy oraz laureaci konkursy zostaną poinformowani o przyznaniu nagród poprzez ogłoszenie wyników na stronie www.swiatyerby.pl oraz fanpage bloga pod adresem www.facebook.pl/swiatyerby

2. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu są zobowiązani podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania nagrody, tj.: imię, nazwisko, adres e-mail przy czym Zwycięzca jest zobowiązany podać dodatkowo: ulice, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość.

3. Powiadomieni o wygranej powinni wysłać dane do wysyłki nagrody na następujący e-mail: swiatyerby@gmail.com Jednocześnie każdy Laureat oraz Zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu na stronie www.swiatyerby.pl oraz fanpage www.facebook.pl/swiatyerby wraz z podaniem imienia i nazwiska.

4. Nagrody zostaną wydane Laureatom oraz Zwycięzcy Konkursu za pośrednictwem wiadomości e-mail w przypadku kodu rabatowego -40% na akcesoria do yerba mate do 14 dni od ogłoszenia wyników. Oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy Inpost w przypadku nagrody głównej tj. opakowanie yerba mate San Remo 0.5kg również w ciągu 14 dni od potwierdzenia danych adresowych Uczestnika.

5.Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych uprzednio w celu przekazania nagrody.

6. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 31 dni od momentu poinformowania o przyznaniu nagrody oraz braku podania danych adresowych do wysyłki nagrody, prawo do nagrody przepada.

7. W przypadku zakupu przy wykorzystaniu rabatu -40% kupujący pokrywa koszty dostawy.

8. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail: swiatyerby@gmail.com z dopiskiem “Konkurs San Remo” Przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie 31 dni.

2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

3.Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

5. Uczestnik składający reklamację zostanie   powiadomiony   o   decyzji   Organizatora za pomocą wiadomości elektronicznej nadanej na adres e-mail podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6.Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.